Skip to product information
1 of 2

7800mAh LI204SX, NI2040, SM204 Battery for Anritsu MS2721A, MS2724B, MS2726C, MS2713E, MT8212E, MS2036A, MS2024B, MS2027C, MS2035B, S361E, S412E, Spacelabs Qube 91390 Patient Monitor

7800mAh LI204SX, NI2040, SM204 Battery for Anritsu MS2721A, MS2724B, MS2726C, MS2713E, MT8212E, MS2036A, MS2024B, MS2027C, MS2035B, S361E, S412E, Spacelabs Qube 91390 Patient Monitor

Regular price $326.99
Regular price $334.99 Sale price $326.99
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
  • Capacity: 7800mAh / Li-ion / 11.1V / 86.58Wh
  • Dimension: 213.11 x 58.51 x 22.22mm
  • Compatible Models: Anritsu MS2721A, MS272xB, MS2721B, MS2723B, MS2724B, MS272xC, MS2722C, MS2723C, MS2724C, MS2725C, MS2726C, MS271xE, MS2711E, MS2712E, MS2713E, MT821xE, MT8212E, MT8213E, MS202xA, MS2024A, MS2026A, MS203xA, MS2034A, MS2036A, MS202xB, MS2024B, MS2025B, MS2026B, MS2028B, MS202xC, MS2026C, MS2027C, MS2028C, MS203xB, MS2034B, MS2035B, S3x1E, S331E, S361E, S3x2E, S332E, S362E, S412E, Spacelabs
  • Compatible Models: Qube 91390 Patient Monitor
  • Compatible Original Battery Part nos: Anritsu 1420-0868, 989803129131, GPDR204, LI204SX, LI204SX-60, LI204SX-60A, LI204SX-66, LI204SX-66A, NI2040, NI2040A22, NI2040A24, NI2040HD24, NI2040PH, NI2040XD24, NI2040XXL24, SM204, 633-75, 633-44
  • Compatible Original Battery Part nos: Spacelabs GPDR204, NI2040, NI2040A22, NI2040A24, NI2040HD24, NI2040PH, NI2040XD24, NI2040XXL24, SM204, NI2040-SL24, 146-0142-02, 146-0142-00, NI2040-SL29
View full details