Skip to product information
1 of 1

850mAh Ni-CD Battery for Panasonic KXFPG371, KXFPG372, KXFPG376, KXFPG377, KXFPG381, KXTG110M, KXTG2205, KXTG2207, KXTG2215, KXTG2215B, KXTG2217, KXTG2219, KXTG2222, KXTG2227, KXTG2227G, KXTG2236, KXTG2237, KXTG2237S, KXTG2239, KXTG2247, KXTG2247S, KXTG22

850mAh Ni-CD Battery for Panasonic KXFPG371, KXFPG372, KXFPG376, KXFPG377, KXFPG381, KXTG110M, KXTG2205, KXTG2207, KXTG2215, KXTG2215B, KXTG2217, KXTG2219, KXTG2222, KXTG2227, KXTG2227G, KXTG2236, KXTG2237, KXTG2237S, KXTG2239, KXTG2247, KXTG2247S, KXTG22

Regular price $16.99
Regular price $24.99 Sale price $16.99
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
  1. Capacity: 850mAh
  2. Compatible Models: Panasonic KXFPG371, KXFPG372, KXFPG376, KXFPG377, KXFPG381, KXTG110M, KXTG2205, KXTG2207, KXTG2215, KXTG2215B, KXTG2217, KXTG2219, KXTG2222, KXTG2227, KXTG2227G, KXTG2236, KXTG2237, KXTG2237S, KXTG2239, KXTG2247, KXTG2247S, KXTG2257, KXTG2257S, KXTG2267, KXTG2270S, KXTG2287, KXTG2700, KXTG2700S, KXTG2720, KXTG2720S, KXTG2730, KXTG2730S, KXTG2740, KXTG2740S, KXTG2750, KXTG2770, KXTG5100, KXTG5100M, KXTG5110, KXTG5110M, KXTGA270, KXTGA270S, KXTGA273, KXTGA510, KXTGA510M, N4HKGMA00001
View full details