Free Shipping on all orders over $10.2600mAh FNB-V126Li, AAJ66X001 Battery for Vertex Standard VX-110, VX-120, VX-130, VX-150, VX-160, VX-180, VX-210, VX-210A, VX-400, VX-410, VX-420, VX-420A, VX-A12, VX-A200

Sale price $45.99 Regular price $49.99

Shipping calculated at checkout.
  1. Capacity: 2600mAh / Li-ion / 7.4V / 19.24Wh
  2. Dimension: 95.40 x 58.00 x 21.40mm
  3. Compatible Part nos: FNB-V126Li, AAJ66X001
  4. Compatible Models: Vertex Standard VX-110, VX-120, VX-130, VX-150, VX-160, VX-180, VX-210, VX-210A, VX-400, VX-410, VX-420, VX-420A, VX-A12, VX-A200